Lưu Gia Tộc
Chi họ Xuân Hiệp & Tường Lộc –Vĩnh Long

Thơ Mời,
  
            Kính gởi  quý thân tộc Lưu Gia.
            Chi họ Xuân Hiệp & Tường Lộc- Vĩnh Long.       


Kính thưa bà con,
          Theo truyền thống gia tộc, hằng năm, chi họ Xuân Hiệp & Tường Lộc tổ chức lễ giổ Đức Thuỷ Tổ Lưu Phước Tấn,  vào ngày mùng 10 tháng Giêng Âm Lịch, để tri ơn sanh thành khai sáng gia tộc và cũng là ngày bà con thân tộc họp mặt.
         Trong hoàn cảnh sinh họat hiện nay, đa số bà con sinh sống ở nuớc ngoài nói chung, California - Hoa Kỳ nói riêng, không có cơ hội dự lễ giổ Đức Thuỷ Tổ hằng năm tại quê nhà. Nhằm duy trì truyền thống tốt đẹp của gia tộc và do sự thuận lợi của đa số bà con. Theo quyết định chung, Lễ Tưởng Niệm Đức Thuỷ Tổ và họp mặt thân tộc hằng năm, tổ chức vào ngày Sunday, trước lễ President Day (có 3 ngày nghĩ liên tục).
            Lễ Tưởng Niệm năm nay được tổ chức:
            Lúc 10:30 giờ sáng ngày Sunday, February 17, 2019
                        Tại địa chỉ: 10121 McMichael Dr., Garden Grove, CA 92840
            Theo nghi thức lễ giổ
(bà con tùy nghi mang lễ vật đến cúng và cùng hưởng dụng)

Chương trình:

10:30 giờ: bà con t tựu (ai đến trước cúng trước)

12 giờ: nhập tiệc

12:30 giờ: lì xì các cháu nh

*Phần thiết lập trang nhà của Lưu Gia Phả, đang tiến hành, tuy nhiên còn thiếu sót vì không đủ hồ sơ, tư liệu, …Do đó rất cần sự bổ túc cũng như góp ý của tất cả quý bà con Lưu Gia để trang Gia phả được hoàn chỉnh
 Trân Trọng kính mời


 Lưu Thanh Quan          (619) 804-4771             Lưu Vĩnh Khương    (714) 468-2268
 Lưu Kim-Yến              (949) 554-7749              Lưu Thanh Tâm        (714) 331-7960
 Lưu Hồng Thu             (626) 288-7046            


Copyright © 2005 Luu Gia Pho He